Karta pracy
POBIERZ

Zadania na Dzień Matki

Edukacja polonistyczna
Klasa II
Klasa III

Czy jesteś w stanie rozwiązać te zadania tekstowe?

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moja mama jest jak słońce!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek