Karta pracy
POBIERZ

Wzór telefonu

Edukacja plastyczna
Klasa II
Klasa III

Wypełnij wzór telefonu swoją własną wiadomością. Karta pracy do scenariusza "Moja mama jest jak słońce".

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moja mama jest jak słońce!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek