Karta pracy
POBIERZ

Opisz swoją mamę

Edukacja polonistyczna
Klasa II
Klasa III

Poćwicz przymiotniki i wypisz ich jak najwięcej. Oczywiście tylko te, które opisują Twoją mamę!

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moja mama jest jak słońce!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek