Karta pracy
POBIERZ

Moja mama jest jak słońce

Edukacja polonistyczna
Klasa II
Klasa III

Moja mama jest jak… No właśnie, jak co? Wypełnij kartę pracy i wręcz swojej mamie.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moja mama jest jak słońce!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek