Karta pracy
POBIERZ

Pary działań

Edukacja matematyczna
Klasa III

Dopasuj wyniki do odpowiednich działań. Materiały potrzebne do scenariusza "Już mnożę i dzielę bez obaw!".

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Już mnożę i dzielę, bez obaw!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek