Karta pracy
POBIERZ

Królicze dzielenie

Edukacja matematyczna
Klasa III

Pomóż królikom sprawiedliwie rozdzielić siano, a następnie dopasuj króliki do ich snopków.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Już mnożę i dzielę, bez obaw!

MATERIAŁY NA: czerwiec - lipiec | Nr 30/2021

Marta Pauszek