Karta pracy
POBIERZ

Apteczka przeciwstrachowa

Pomoc psychologiczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Wyekwipuj własną apteczkę przewilękową w narzędzia, które pomogą Ci radzić sobie ze strachem! 

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Jak oswoić strach?

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 29/2021