Karta pracy
POBIERZ

Pary Wielkanocne

Edukacja matematyczna
Klasa I
4-5-latki

Policz i połącz w pary wielkanocne obiekty!

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Wiosenne pomysły na wiosnę i Wielkanoc

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 29/2021

Basia Bednarczyk