Karta pracy
POBIERZ

Mleczne produkty

Edukacja matematyczna
Klasa I
6-latki

Policz mleczne produkty i porównaj wyniki - mniejsze czy większe?

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Jak mleko trafia na nasze stoły?

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 29/2021

Marta Ratajczak