Karta pracy
POBIERZ

Uzupełnij tytuły legend

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Jak poprowadzić lekcję o lekturze? „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie”

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 6 (28) 2020

Małgorzata Swędrowska