Karta pracy
POBIERZ

Prezenty dla babci – ćwiczenie głosek

Edukacja polonistyczna
Klasa I
6-latki

Łączenie przedmiotów z głoskami w nagłosie.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Prezenty dla babci - lekcja online!

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 6 (28) 2020

Marta Ratajczak