Karta pracy
POBIERZ

Figurowa filiżanka – narysuj figury!

Edukacja matematyczna
Klasa I
6-latki

Narysuj na kubku wskazane figury geometryczne.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Prezenty dla babci - lekcja online!

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 6 (28) 2020

Marta Ratajczak