Artykuł
POBIERZ

Szablon konturowy mapy Polski

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Na tej karcie pracy dzieci mogą zaznaczyć miejsca, które znają, np. stolicę, główne rzeki, góry, morze, główne miasta, swoją miejscowość. 

Następnie dzieci przyklejają tę mapę na większą kartkę A-3 i dorysowują takie elementy, które świadczyć będą o tym, że granice w ludzkich sercach nie istnieją, a otwartość na drugiego dobrego człowieka wpisana jest w każdy naród.

 

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Plastyczno-literackie pomysły na zajęcia o patriotyzmie

MATERIAŁY NA: listopad - grudzień | Nr 5 (27) 2020

Małgorzata Swędrowska