Ilustracja
POBIERZ

Karty obrazkowe Zasady w klasie

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki

Materiał zawiera karty obrazkowe przedstawiające zasady panujące w sali/klasie.