Ilustracja
POBIERZ

Karty obrazkowe Przedmioty szkolne

Edukacja społeczna
Klasa I
4-5-latki
6-latki

Materiał zwiera karty obrazkowe przedstawiające przedmioty szkolne, których dzieci używają na zajęciach.