Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy przedmioty szkolne

Edukacja matematyczna
Klasa I
6-latki

Zadanie polega na policzeniu przedmiotów szkolnych.