Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy Narysuj słońce

Edukacja polonistyczna
4-5-latki
6-latki

Zadanie polega na narysowaniu słońca po śladzie.