Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy Słońce

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
6-latki

Zadanie polega na pokolorowaniu lub wyklejeniu uśmiechniętego słońca.