Karta pracy
POBIERZ

Krzyżówka Nad morzem

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Zadanie polega na odpowiedzi na pytania i uzupełnieniu krzyżówki.