Karta pracy
POBIERZ

Wykreślanka Zwierzęta Morskie

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Zadanie polega na odnalezieniu 5 nazw zwierząt morskich.