Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy Podróże z matematyką

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Zadane polega na wykonaniu obliczeń i odkryciu ukrytego słowa.