Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy Wizytówka

Edukacja społeczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Zadanie polega na uzupełnieniu wizytówki o sobie w formie pisemnej lub rysowanej.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Poznajmy się na nowo

Marta Ratajczak

Pierwsze dni nowego roku szkolnego zazwyczaj poświęca się na przypomnienie uczniom reguł i stworzenie kontaktu sprzyjającego dobrej współpracy. Ponadto jednym z zadań, jakie powinien sobie postawić wychowawca, jest ponowne czy też lepsze poznanie swoich podopiecznych oraz umożliwienie tego samego dzieciom, co niewątpliwie wpłynie na integrację zespołu i zbudowanie zgranej klasy/grupy.

Poniższy scenariusz zajęć sprawdzi się w II i III klasie szkoły podstawowej, ale można go wykorzystać również w starszych klasach. Na przygotowane aktywności warto przeznaczyć trzy jednostki lekcyjne. Głównym celem proponowanych zabaw jest poznanie się dzieci, integracja, rozwijanie umiejętności miękkich w zakresie komunikacji i autoprezentacji oraz dobra zabawa. 

&...