Karta pracy
POBIERZ

Karta z pytaniami – poznajemy szkołę

Edukacja społeczna
Klasa II
Klasa III

Zadanie polega na wpisaniu odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Poznajemy szkołę

Marta Ratajczak

Początek roku szkolnego warto poświęcić na poznanie szkoły i jej pracowników. Wielokrotnie zdarza się, że dzieci nie znają topografii budynku oraz nie pamiętają imion i nazwisk nauczycieli i pozostałych pracowników. Dzięki opisywanym poniżej aktywnościom uczniowie będą mogli lepiej poznać miejsce, w którym spędzają znaczną część dnia.

Scenariusz zajęć  Poznajemy szkołę

 

Grupa docelowa: uczniowie klas II, III

Czas trwania: 45 minut

Cele:

  • lepsze poznanie pracowników szkoły,

  • lepsze poznanie...