Karta pracy
POBIERZ

Wakacyjne obrazki

Edukacja plastyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Materiał zawiera wakacyjną kartę pracy, zadanie polega na znalezieniu obrazków niepasujących do tematu.