Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy - skarbonki

Edukacja matematyczna
Klasa II

Materiał zawiera kartę pracy przedstawiającą skarbonki z pieniędzmi o różnej wartości i różnych nominałach. Zadaniem dzieci jest obliczyć, jaka kwota znajduje się w skarbonce i wstawić odpowiedni znak < > =. 

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Poznajemy pieniądze – zabawy z monetami i banknotami

Marta Ratajczak

Z pieniędzmi mamy do czynienia codziennie, dlatego bardzo istotne jest, aby dzieci od najmłodszych lat wiedziały, jak zarządzać budżetem. Jednak najpierw powinny dowiedzieć się, skąd się biorą pieniądze, do czego służą, czy wszystkie wyglądają tak samo… Celem proponowanych zajęć jest również dokonywanie przez uczniów obliczeń – działań w zakresie dodawania i odejmowania.

Scenariusz zajęć

 

Grupa docelowa: II klasa

Czas trwania: 90 minut 

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • dzieli się swoją wiedzą na temat pieniędzy,
  • wie, po co ludzie wynaleźli pieniądze,
  • zna będące w obiegu polskie pieniądze,
  • ...