Karta pracy
POBIERZ

Matematyczne wyzwanie

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Materiał zawiera kartę pracy, zadanie polega na stworzeniu jak największej liczby działąń z sąsiadujących ze sobą cyfr.