Karta pracy
POBIERZ

Znajdź 10 różnic

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Materiał zawiera kartę przedstawiającą dwa obrazki, zadanie polega na znalezieniu 10 różnic między nimi.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Podróż w głąb ludzkiego ciała. Oko

MATERIAŁY NA: lipiec - sierpień | Nr 25/2020

Ewa Wojciechowska