Karta pracy
POBIERZ

Układ pokarmowy – układanka (narządy wewnętrzne)

Edukacja przyrodnicza
Klasa II
Klasa III

Karta pracy związana z układem pokarmowym zawiera fragmenty układu, które należy odpowiednio ułożyć.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Podróż w głąb ludzkiego ciała. Układ pokarmowy

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 23/2020

Ewa Wojciechowska