Karta pracy
POBIERZ

Układ pokarmowy karta pracy

Edukacja przyrodnicza
Klasa II
Klasa III

Zadanie polega na odpowiednim podpisaniu części układu pokarmowego.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Podróż w głąb ludzkiego ciała. Układ pokarmowy

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 23/2020

Ewa Wojciechowska