Plakat
POBIERZ

Plakat Stół wigilijny

Edukacja polonistyczna
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki

Plakat przedstawia stół wigilijny i pomaga przybliżyć uczniom bożonarodzeniowe tradycje.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Czytanie " w podskokach"

Małgorzata Swędrowska

Czytanie z natury jest aktywnością statyczną. W pozycji siedzącej, w skupieniu na książce dziecko rozpoznaje litery, nazywa je, łączy w sensy. Jednak natura dziecka charakteryzuje się dynamizmem. Poznaje świat w ruchu, potrzebuje różnorodnych bodźców płynących z wielu zmysłów, by utrwalać zdobywane doświadczenia, umacniać przeżycia. Czy można pogodzić te dwie skrajne właściwości – statyczne czytanie i dynamiczne poznawanie? Tak! Organizując naukę czytania wrażeniowego, czyli takiego sposobu czytania dzieciom i z dziećmi, by w tekst literacki wplatać gesty, okazywanie emocji, ruch, a nawet taniec na siedząco. Dzięki pozytywnym doświadczeniom ze wspólnotowego czytania dzieci chętniej będą sięgały samodzielnie po książki i podejmowały wysiłek związany z nauką liter.

Prezenty dla Świętego Mikołaja

Scenariusz zajęć

Grupa docelowa: uczniowie w wieku 6–7 lat

Czas trwania: 45 minut

Cel ogólny: wyrabianie empatii i uwrażliwianie na postawę bezinteresowności w dawaniu i przyjmowaniu prezentów oraz dzieleniu się tym, co mamy.

Cele sz...