POBIERZ

Samogłoski i kształt ciała – rysunek

Ilustracja przedstawia samogłoski i może stanowić pomoc naukową w trakcie zajęć logopedycznych.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Zabawy stymulujące rozwój mowy – nauka poprzez ruch

Magdalena Tomczyk

Coraz więcej przedszkolaków i uczniów ma trudności z prawidłową wymową i komunikacją. Dzieci mówią szybko, niewyraźnie, zniekształcają wiele głosek lub zastępują je łatwiejszymi do wymówienia. Z różnych przyczyn ruchliwość ich aparatu mowy podczas mówienia jest niewielka, co także wpływa na wyrazistość wymowy. Jak wplatać do codziennych aktywności zabawy stymulujące rozwój mowy?

 

Kukiełki – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

Jedną z przyczyn małej wyrazistości mowy jest słaba ruchliwość narządów mowy podczas mówienia. Sposobem na rozruszanie warg, języka i policzków jest regularne wykonywanie ćwiczeń poprawiających sprawność narządów mowy, czyli usprawniających ich motorykę. Regularne ich stosowanie pomaga...