POBIERZ

Tekst "Ody do radości"

Tekst Ody do radości może posłużyć jako pomoc dydaktyczna przy realizowaniu zajęć na temat Niemiec.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Z wizytą u zachodnich sąsiadów

Marta Ratajczak

Ważnym zadaniem spoczywającym na nauczycielach zarówno w przedszkolu, jak i w edukacji wczesnoszkolnej jest rozbudzanie świadomości wielokulturowości poprzez poznawanie innych krajów, kultur, tradycji, języków, a co za tym idzie rozwijanie postawy tolerancji dla ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, mających odmienny kolor skóry, wyznających inną religię i wychowujących się w innej rzeczywistości. Rozpoczynamy cykl artykułów, w których publikujemy pomysły na zajęcia przybliżające kulturę, tradycję, ciekawostki oraz podstawowe informacje o różnych państwach na świecie. Rozpoczynamy od podróży do Niemiec.

 

Wskazówki

  1.  Przed każdymi zajęciami należy przygotować dużą mapę geografi czną w celu pokazania, gdzie omawiany region się znajduje. Należy przygotować zdjęcie fl agi, herbu danego kraju.
  2.  Proponowane aktywności należy dostosować do możliwości dzieci. Poniższe pomysły są przygotowane dla uczniów II i III klasy szkoły podstawowej.
  3. ...