Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy „Mazurek Dąbrowskiego”

Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Materiał zawiera rysunek, który może być pomocny w nauce słów hymnu. Może posłużyć również jako karta pracy.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Myślenie wizualne w szkole – rysowanie w klasie?

Katarzyna Smólczyk

Myślenie wizualne to narzędzie, które poprawia komunikację, wzmacnia kreatywność, ułatwia zapamiętywanie i sprawne formowanie swoich myśli. Opiera się na łączeniu słów i obrazów. To dobry sposób na wspieranie nauki i procesu uczenia się. W artykule podpowiadamy, jak zacząć rysować słowa i myśli, aby te stały się jasne, ciekawe, proste, zrozumiałe, konkretne, utrwalone i unikatowe.

Na bazie wiedzy i doświadczeń Mazanki prezentują taką defi nicję: „Myślenie wizualne to sposób organizacji myśli, który za pomocą wizualizacji usprawnia przyswajanie, przetwarzanie, tworzenie i komunikację zarówno prostych, jak i złożonych treści”. Bardziej znana jest defi nicja autorstwa Dana Roama: „Myślenie wizualne to wykorzystanie umiejętności widzeni...