Ilustracja
POBIERZ

Karty obrazkowe – symbole pór roku

Edukacja przyrodnicza

Karty obrazkowe przedstawiają pory roku, zadanie może polegać np. na dopasowaniu kart obrazkowych do pór roku.