Scenariusz zajęć
POBIERZ

Scenariusz zajęć gra „Co zrobię, zamiast kupić nowe?”

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Scenariusz zajęć ma na celu kształtowanie postawy konsumenta odpowiedzialnego za stan środowiska naturalnego.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Klasowy Dzień Ochrony Przyrody

Joanna Winiecka-Nowak

Trzeci tydzień września to czas, w którym odbywa się akcja Sprzątanie Świata. To dobra okazja, by zorganizować klasowy Dzień Ochrony Przyrody i wspólnie podjąć dobre postanowienia na rozpoczynający się rok szkolny. Publikujemy scenariusz ciekawych zajęć „Jak ludzie zmieniają swoją planetę?”, które przyczynią się do pogłębienia i usystematyzowania wiedzy dotyczącej zniszczeń i ochrony środowiska, a także wykształcą aktywną postawę w działaniach związanych z ochroną środowiska.

W przeddzień akcji Sprzątanie Świata – lub zamiast niej, gdy zapowiada się brzydka pogoda – urządźmy klasowy Dzień Ochrony Przyrody. Na samym początku zaprośmy niezwykłego gościa – Ziemnego Skrzata wykonanego przez nas z kawałka korzenia lub Ekoludka – zabawkę stworzoną na przykład z butelki PET. Przy jego pomocy opowiedzmy dzieciom o tym, w jaki sposób działania ...