Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy szlaczki

Edukacja polonistyczna

Materiał zawiera szlaczki do ćwiczenia sprawności ręki.