Karta pracy
POBIERZ

Karta pracy policz przedmioty i wpisz ich liczbę

Edukacja matematyczna

Zadanie polega na policzeniu przedmiotów i wpisaniu ich liczby w puste miejsce