Karta pracy
POBIERZ

Zadania na Tydzień Młodego Matematyka

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Zestaw pomysłów na zadania do przydzielania uczniom w trakcie przeprowadzania Tygodnia Młodego Matematyka

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Tydzień Młodego Matematyka

Kasia Walków

Istotą Tygodnia Młodego Matematyka jest uświadomienie dzieciom, że matematyka to nie tylko „zapisywanie cyferek”. Chcemy, aby zobaczyły, w jak wielu momentach używamy wiedzy matematycznej, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Dodatkową atrakcją będzie fakt, że aktywności przewidziane zostały dwutorowo – aby odbywały się podczas lekcji oraz podczas przerw.

Istotą tego wydarzenia jest uświadomienie dzieciom, że matematyka to nie tylko „zapisywanie cyferek”. Chcemy, aby zobaczyły, w jak wielu momentach używamy wiedzy matematycznej, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Całe przedsięwzięcie możecie zorganizować dla swojej klasy lub dla całego poziomu 1-3. Przygotowania nie są czasochłonne, za to rezultaty działań wynagrodzą czas p...