Karta pracy
POBIERZ

Zimowy gość

Klasa I
Klasa II
Klasa III

W tym zadaniu powtórzymy dodawanie, odejmowanie i pobawimy się symetrią

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Matematyczne śnieżynki

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 16/2018

Patrycja Brudzińska