Karta pracy
POBIERZ

Drzewo genealogiczne

Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Drzewo genealogiczne z miejscami na wpisanie imion krewnych

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moja babcia nie chodzi w kapciach

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 6 (16) 2018

Małgorzata Swędrowska