Karta pracy
POBIERZ

Quiz patriotyczny

Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

15 otwartych pytań związanych z patriotyzmem i wiedzą o Polsce.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Jak zostać patriotą?

Małgorzata Swędrowska

Wychowanie patriotyczne bardzo silnie wpisuje się w podstawę programową, a w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi w tym roku obowiązkowy punkt wszystkich planów pracy szkoły i przedszkoli. Jakie działania zaplanować, by zaszczepić w dzieciach przywiązanie do ludzi i historii swego kraju? Zapraszamy do zainspirowania się rozmaitymi pomysłami na kształtowanie patriotycznych postaw u uczniów.

Jakie działania zaplanować, by zaszczepić w dzieciach przywiązanie do ludzi i historii swego kraju? Jakimi słowami definiować umiłowanie ojczyzny i chęć oddania za nią życia w rozmowach z najmłodszymi dziećmi? Wreszcie w jaki sposób wykształcić postawę szacunku dla wspólnego dobra i przede wszystkim dla innych otaczających nas obywateli? Zapraszam do zainspirowania się rozmaitymi ...