Plakat
POBIERZ

Wiem jak myć ręce

Klasa I
Klasa II
Klasa III

Plakat stanowiący instrukcję prawidłowego sposobu mycia rąk.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Moc jest w twoich czystych rękach - klasowy happening z okazji Światowego Dnia Czystych Rąk

Małgorzata Swędrowska

15 października już dziesiąty raz obchodzony jest na całym świecie Światowy Dzień Mycia Rąk. Święto powstałe z Inicjatywy Narodów Zjednoczonych ma na celu przede wszystkim dbanie o higienę rąk, dzięki czemu zapobiega się groźnym chorobom, takim jak biegunka i infekcje układu oddechowe­go. To wprost niebywałe, ale w 2016 roku ponad 2 mln dzieci na świecie umarło z powodu powikłań będących następstwem nieutrzymywania w czystości rąk. Ta sytuacja ma miejsce szczególnie w kra­jach globalnego Południa. Stąd pomysł, by otoczyć opieką dzieci, przedszkola i szkoły oraz wdrażać do częstego mycia rąk, a obowiązkowo przed posiłkami, i po skorzystaniu z toalety.

Scenariusz zajęć

Grupa docelowa: uczniowie klas I–III

Czas pracy: 90 minut

Cel główny: propagowanie higieny mycia rąk

Cele szczegółowe:

Dziecko:

  • Potrafi prawidłowo umyć ręce, czytając instrukcję obsługi lub bawiąc się w tańcu integracyjnym...