Karta pracy
POBIERZ

Zimowa wykreślanka

Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Karta pracy, dzięki której wprowadzisz lub powtórzysz pojęcia związana z zimowymi zjawiskami pogodowymi.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Materiały dodatkowe nr. 10

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 10/2017