Scenariusz zajęć
POBIERZ

Witamy wiosnę z owadami

Edukacja polonistyczna
Klasa III

Połącz obserwację przyrodniczą w kreatywną pracą plastyczna - niech Twoja klasa stanie się przystanią dla pięknych wiosennych owadów.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Obserwujemy przyrodę w lutym - wycieczka do lasu

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 5/2017

Joanna Winiecka-Nowak