Gra
POBIERZ

Winter actions

Język obcy
2-3-latki
Klasa I
Klasa II
4-5-latki
Klasa III
6-latki

Wyciśnij zimę na maksa! Powtórz z uczniami nazwy czynności charakterystycznych dla zimy, wykorzystując action cards - karty do zadań specjalnych.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Winter actions

MATERIAŁY NA: marzec - kwiecień | Nr 5/2017