Ilustracja
POBIERZ

Świąteczne skarpety

Edukacja matematyczna
Klasa I
Klasa II
6-latki

Wydrukuj świąteczne skarpety, aby przygotować przystanek "Christmas stocking" w grze "Christmas Fun"

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Christmas Fun!

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 4/2016

Maria Wrońska