Scenariusz zajęć
POBIERZ

Zaprzęg reniferów

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Skorzystaj z pomysłu na świąteczną lekcję matematyki i ćwicz liczby parzyste i nieparzyste.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Zaprzeg reniferów

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 4/2016

Aneta Kołat