Scenariusz zajęć
POBIERZ

Zaprzęg reniferów

Wf i edukacja zdrowotna
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Skorzystaj z pomysłu na świąteczną lekcję matematyki i ćwicz liczby parzyste i nieparzyste.

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Zaprzeg reniferów

Aneta Kołat

Rozpoczynając bieżący rok szkolny, skupiłam się nad koncepcją pracy z moją klasa III. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, iz właśnie ostatnia klasa edukacji wczesnoszkolnej stawia przed nauczycielem największy trud przygotowania do kolejnych etapów nauczania, będąc jednocześnie ukoronowaniem metod dydaktycznych. Dzieci w klasie już dobrze się znają, chętnie ze sobą współpracują, dlatego warto poszukiwać wciąż nowych sposobów,aby wykorzystywać ich naturalne predyspozycje i zdolności, i zapraszać do wspólnego działania.

Gra matematyczna
„Parzy nie parzy”

Reguły gry:
Rozdajemy uczniom karty z zapisanymi z jednej strony liczbami parzystymi, na odwrocie zas z nieparzystymi. Liczby powinny kolejno nastepowac po sobie, np. od 12 do 58 (przy 24 uczniach). Na odwrocie liczby od 11 do 57. Karty rozdajemy losowo.

Przygotowanie do gry: