Scenariusz zajęć
POBIERZ

Rosnąca woda - eksperyment

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III

Wykonaj z uczniami eksperyment, który pokaże im jakie właściwości ma woda w różnych stanach skupienia

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Zimno i lód – eksperymenty

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 4/2016

Justyna Karpinska