Scenariusz zajęć
POBIERZ

Poznajemy zimowe zwyczaje ptaków

Edukacja przyrodnicza
Klasa I
Klasa II
Klasa III
6-latki

Zimą mniej jest ptasich treli, co wcale nie oznacza, że życie ptaków stało się mniej ineresujące. Wyruszcie trochę popodglądać!

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Obserwujemy przyrodę w grudniu – pole i łąka

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 4/2016

Joanna Winiecka-Nowak