Scenariusz zajęć
POBIERZ

Detektywi w świecie przyrody

Edukacja polonistyczna
Klasa II
Klasa III

Wyruszamy na wyprawę badawczą! Musimy sprawdzić jakie zwierzęta przechadzały się po naszej okolicy!

Pomysły na wykorzystanie materiału znajdziesz w artykule:

Obserwujemy przyrodę w grudniu – park

MATERIAŁY NA: styczeń - luty | Nr 4/2016

Joanna Winiecka-Nowak